KBT mot sömnproblem

trött man

KBT står för kognitiv beteendeterapi och är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som, precis som namnet antyder, har sina rötter i både kognitiv terapi och beteendeterapi. KBT går kortfattat ut på att förändra tankemönster och beteenden. Grundtanken är att människans egna handlingar och tankar påverkar våra problem. Genom att ändra våra beteenden och tankar så kan vi då också eliminera våra sömnproblem.

Ny forskning har visat att KBT är den mest effektiva behandlingsmetoden för att behandla sömnproblem på lång sikt och resultat märks ofta redan efter fyra veckors behandling.


Innan behandlingen påbörjas så går du och terapeuten noga igenom dina problem och ni gör tillsammans en personlig handlingsplan. Du får förklara vad du vill uppnå med behandlingen och ni sätter därefter upp tydliga mål. Behandlingen i sig är väldigt konkret. Det handlar inte så mycket om att prata utan snarare om att göra. Du får bland annat hemläxor och olika typer av uppgifter att utföra. Ett exempel på en sådan skulle kunna vara att hela tiden tvinga dig upp vid samma tid på morgonen, oavsett vilken tid på natten eller kvällen som du somnat dagen tidigare.