Sömntabletter - receptbelagda

sömnpiller Sömntabletterna som listas nedan kombineras ofta med KBT (kognitiv beteendeterapi) eller annan lämplig behandling.

Informationen nedan är hämtad ifrån FASS datum 2011-02-15. Nya fakta om läkemedel kan dock tillkomma och vi rekommenderar dig därför att besöka http://www.fass.se för att vara säker på att få den senaste informationen.

Dessa läkemedel skall endast användas på inrådan av läkaren.Om dina sömnproblem är av lindrigare karaktär och du ännu inte har uppsökt läkare så kan du överväga att prova en effektiv receptfri sömntablett.

 • Sonata

 • Sonata tillhör en substansklass som kallas benzodiazepinbesläktade läkemedel, som består av preparat med sömngivande verkan.

  Källa: FASS

 • Imovane

 • Imovane är ett sömnmedel för behandling av olika former av sömnbesvär t ex svårigheter att somna, för tidigt uppvaknande eller många nattliga uppvaknanden. Imovane används vid tillfälliga och kortvariga sömnbesvär samt under begränsad tid vid kroniska sömnbesvär.

  Källa: FASS

 • Stilnoct

 • Stilnoct används som sömnmedel vid olika former av sömnstörningar, som svårigheter att somna, för tidigt uppvaknande eller för många nattliga uppvaknanden.

  Källa: FASS

 • Atarax

  Atarax dämpar vissa funktioner i hjärnan utan att vara vanebildande samt blockerar histamin, ett ämne som finns i kroppens vävnader. På så sätt ger den effekt mot ångest, oro, klåda och nässelfeber. Vid klåda och nässelfeber nås effekt efter ca 1 timme och kvarstår minst 24 timmar. Vid ångest och oro märks effekt efter ca 15 minuter och kvarstår i ca 12 timmar.

  Källa: FASS

 • Propavan

 • Propavan används som sömnmedel vid olika former av sömnrubbningar.

  Källa: FASS


  Tillbaka till toppen