Sömnapné

"Ungefär 10 procent av dem som snarkar regelbundet drabbas av så kallat obstruktivt sömnapnésyndrom (OASAS). Det innebär att man får ofrivilliga andningsuppehåll under sömnen. Andningsuppehållen, eller sömnapnéerna, beror på att andningsvägen täpps till av den avslappnade muskulaturen i svalget.Antalet sömnapnéer kan variera. I vissa fall kan de vara flera hundra per natt. Sjukdomen obstruktivt sömnapnésyndrom innebär att man har fler än fem sömnapnéer per timme och är sömnig eller trött under dagen.

Andningsuppehållen gör att blodets syrehalt sjunker. Det stimulerar utsöndring av stresshormoner så att kroppen sätts i larmberedskap under sömnen. Det kan ge stora påfrestningar på hjärt- och kärlsystemet. Andningsuppehållen gör även att man får en orolig sömn och kan småvakna, vilket påverkar sömnkvaliteten negativt. Vissa har upp till hundra andningsuppehåll per timme, vilket anses mycket allvarligt för hjärta och hjärna.

Det finns även en annan typ av sömnapné: central sömnapné. Personer som har centrala apnéer, centrala andningsuppehåll, ligger helt stilla och gör inga andningsrörelser. De snarkar heller inte, till skillnad från personer med obstruktiv sömnapné. Centrala apnéer kan bero på en störning i hjärnan efter exempelvis en stroke

Äldre kan normalt ha fem andningsuppehåll per sömntimme.


Symptom på obstruktivt sömnapnésyndrom

Symptom på obstruktivt sömnapnésyndrom är snarkningar, andningsuppehåll med bevarade andningsrörelser under sömnen och att du känner dig påverkad under dagen. Förutom sömnighet eller uttalad trötthet är andra vanliga symptom huvudvärk på morgonen, svårigheter att koncentrera sig och att man ofta behöver gå upp och kissa på natten. Impotens och depression kan också vara tecken på obstruktivt sömnapnésyndrom.

Det finns en koppling mellan hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och sömnapné. Vid högt blodtryck, stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, diabetes och samtidigt symptom på sömnapné bör man göra en sömnapné-undersökning.
Förebyggande/egenvård vid obstruktivt sömnapnésyndrom

  • Gå ner i vikt om du är överviktig. Ändrade kostvanor och motion kan göra att problemen minskar.
  • Undvik alkohol, lugnande medel och sömntabletter av så kallad bensodiazepintyp. De gör att muskulaturen kring svalget slappnar av ytterligare.
  • Rök inte. Tobaksrökning gör att slemhinnorna svullnar och minskar utrymmet i andningsvägarna.
  • Sov inte på rygg. I ryggläge blir andningsvägarna trängre. Ett tips är att så fast en tennisboll, eller en hårborste med borsten vänd in mot ryggen, i pyjamasen. Det hindrar dig från att rulla över på rygg i sömnen"
  • Källa: Vårdguiden
    Datum 2011-02-15


    Tillbaka till toppen