Villkor

Tack för att du har valt att besöka Somnproblem.nu! Vi ber dig att noggrant läsa igenom dessa villkor eftersom de innehåller viktig information som du bör veta om innan du använder tjänster eller på något annat sätt tar del av informationen på somnproblem.nu.
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet i dessa villkor. Det är besökarens skyldighet att hålla sig uppdaterad avseende dess innehåll vid varje given tidpunkt när somnproblem.nu besöks eller när tjänster eller någon form av information via eller ifrån somnproblem.nu används.

Om du har frågor angående innehållet i dessa villkor så går det bra att kontakta oss så återkommer vi till dig så snart vi kan.

Friskrivningar beträffande medicinska råd

Vi som står bakom somnproblem.nu är inga läkare och har ingen medicinsk utbildning i botten. Den information som finns tillgänglig här kommer ifrån en rad olika källor och vi kan inte garantera att informationen är uppdaterad och/eller korrekt. Informationen har inte granskats av några specialister eller andra medicinskt kunniga.

Om du har medicinska problem så bör du uppsöka en läkare. Råden som ges på somnproblem.nu ska inte användas som ett substitut för kontakt med sjukvården eller annan specialist.

Personuppgifter

För att använda dig av vissa av våra tjänster så krävs det att du lämnar dina personuppgifter. Vi lämnar aldrig dina uppgifter vidare till tredje man och vi följer självfallet personuppgiftslagen (PuL)